మార్చి 5 న "చలో అసెంబ్లీ" కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న సారవకోట మండల ప్రధాన కార్యదర్శి      వి . కామేశ్వరరావు (బాక్స్ లో )
  జిల్లా కలక్టరేట్ వద్ద ధర్నాలో పాల్గొన్న సారవకోట మండల A .P .T .F ప్రతినిధులు


M.E.O గార్కి నూతన సంవత్సర శుభాకాంక్షలు తెలుపుతున్న A .P .T .F ప్రతినిధులు.
ఉపాధ్యాయుల  సమస్సల ఫై M .E.O గార్కి మెమొరాండం అందజేస్తున్న A P T F ప్రతినిధులు    
INTEGRATED SENIOURITY LISTs FOR SAs,LatestLP(Tel,hindi),SGTs(New)


Wishes